Tävlingskommittén

Jane Carlström (sammankallande)
Båtmansvägen 7, 386 34 Färjestaden
076-636 63 66

Camilla Östman
Igelfors Asketorp 12, 612 95 Finspång
070-664 68 79

Annelie Svensson Nilsén
Fröjas Väg 39, 149 33 Nynäshamn
073-082 67 01

Frågor & resultat skickas till: tk@isfsidan.se

Arrangemang av utställning och lydnadstävling

Ansökan om att arrangera utställning och lydnadstävling skall vara Tävlingskommittén (TK) tillhanda senast 1 november.

 • Utställningsplats.
 • Önskat utställningsdatum – ange helst minst två olika alternativ.
 • Motivering till önskat datum (exempelvis i anslutning till annan utställning, tillgänglighet till utställningsplats..)
 • Vilka lydnadsklasser kommer att anordnas.
 • Budget.
 • Eventuellt övriga upplysningar angående kringarrangemang.
 • Uppgifter om huruvida förtäring finns till försäljning.
 • Telefonnummer samt e-postadress till utställningskommissarie.

Ansökan skickas till: tk@isfsidan.se

Resultatredovisning

Alla lokalområden ska skicka in resultaten snarast efter utställningen och lydnadstävlingen till resultatansvarig, se nedan.
Resultaten fylls i på ISFs egna resultatlistor – dessa listor kan laddas ner här från hemsidan eller skickas via post om så önskas (kontakta TK).
Samtliga deltagande hundar skall finnas med på resultatlistan, vare sig placerade eller ej. Tillsammans med resultatlistorna vill vi också ha ett exemplar av katalogen. Så snart vi fått resultaten från lokalområdet uppdateras hemsidan.

Resultatlistorna skickas tillsammans med en katalog (behöver ej vara ifylld) till:
tk@isfsidan.se

Resultatlista utställning – valpar
Resultatlista utställning – vuxna
Resultatlista lydnad

Samtliga resultatlistor i PDF-format – skriv ut, fyll i och skicka in. För att skriva ut listorna krävs Acrobat Reader – klicka här för att ladda ner.

Önskas utskrivna exemplar av listorna för kopiering, kontakta TK.

Kassaredovisning ISF utställning

Kassaredovisning avser bokföring av kontanta in- och utbetalningar, dvs. transaktioner som rör ISF-utställningar. Som ansvarig för utställningen görs kassaredovisningen senast vid årsskiftet, men det är en fördel om man bokför så snart utställningen är avklarad. Ladda ner mallen (excel), fyll i och skicka till tk@isfsidan.se. Vid frågor kontakta TK.

Kassaredovisning

Dokument från TK

Följande dokument kan beställas från TK – kan skickas via e-post (Word-format) eller vanlig post:

 • Utställningsregler på svenska
 • Utställningsregler på engelska
 • Allmän information om utställningsarrangemang
 • Allmän information om lydnadsarrangemang
 • Information om vårt utställningssystem på engelska, att skicka till utländska domare.
 • Listor för resultatredovisning

Nytt f. r. o. m 2014-01-01 Lydnad/kombinationsirländare

Årets Lydnadshund samt Kombinationshund är reviderat. Nu kan alla som tävlar i; lydnad, rallylydnad, agility, viltspår, bruks samt jakt tillgodoräkna sig poäng till listan. Vi har behållit att minst tre utställningar räknas (de bästa) vilket gör det enklare att komma upp på listan. Uträkningsreglerna baseras nu mera på poäng, vilket gör det lättade att räkna olika listor än som innan med koefficient. Kombinationslydnaden har ändrats från CK/HP på ISF utställning till CK/HP på ISF utställning eller officiell utställning.

Allt finns att läsa under Uträkningsregler Lydnad