Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Maila styrelsen på styrelsen@isfsidan.se
Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande
Åsa Maspers
Packhusallén 8B, 652 12 Karlstad
Mobil:076-102 73 00

Vice Ordförande
Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
073 047 67 48

Kassör/Ledamot
Malin Stenson
Österängarna 412, 655 61 Molkom
Telefon: 070-775 62 25

Sekreterare/Ledamot
Sarah Alm-Karlsson,
Norum 363, 655 97 Molkom
076-177 72 94

Övriga Ledamöter
Maria Sjöö,
Hågavägen 126, 752 63 Uppsala
070-441 09 58

Jane Carlström
Båtmansvägen 7, 386 34 Färjestaden
076 636 63 66

Torbjörn Bergström
Trostad 5
594 93 Gamleby
Telefon 070-260 12 44

Suppleanter

Kjell Beglert
Götagatan 18A
441 39 Alingsås
Telefon 073-934 91 17

Marita Sørensen
Åmål

Revisorer
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
070-299 70 45

Anna Wockelberg
Torggatan 2, 633 58 Eskilstuna
073-502 20 56

Revisor suppleant
Karin Dyrbäck

Valberedning
Lena Fosselius Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
070-361 59 99

Catherine Gauffin
Kullgårdsvägen 23C, 443 35 Lerum

Zatu Perzohn
Sveavägen 10B, 961 45 Boden
073-021 77 36

Kontakta oss

Motioner & frågor som rör föreningen:

styrelse@isfsidan.se