Registreringsbestämmelser

Höftledsdysplasi (HD):

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och ej har officiell höftledsstatus. Giltigt resultat skall föreligga före parning.

Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med svenskt undersökningsresultat.

För att få registrera valpkull efter utländskt avelsdjur ska någon av följande dokumentioner finnas:
– Nordiskt undersökningsresultat
– FCIs internationella HD-certifikat

Finns inte något av ovanstående dokument skall intyg om HD-resultat (A eller B) utfärdat i hundens hemland kunna uppvisas. Av intyget skall framgå att hunden inte är HD-belastad. Hanhund med sådant intyg får användas i avel till högst fem (5) kullar, tik till högst en (1) kull.

Canine Leukocyte Adhesion Defeciency (CLAD):

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och hereditärt fri från anlag för CLAD eller är DNA-testad för CLAD vid av SKK godkänt laboratorium.

Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för CLAD. Är det ena föräldradjuret anlagsbärare för CLAD skall samtliga avkommor DNA-testas före registrering. Anlagsbärare beläggs med avelsspärr, vilken ej kan hävas.