Årets Showirländare

  • Hanar
  • {{content-1}}
  • Tikar
  • Poäng
  • {{content-1}}
  • Poäng
  • Antal resultat
  • {{content-1}}
  • Antal resultat

Med reservation för eventuella fel.

Regler för uträkning av årets Showirländare.

Deltagarpoäng utgår med 1 poäng/5 deltagare.

Från 5 deltagare 1 poäng
Från 10 deltagare 2 poäng
Från 15 deltagare 3 poäng o.s.v.

Valpar räknas ej in i deltagarantalet.

Placeringspoäng utgår enligt följande

(inom parantes gäller på SKK/officiella utst):

Bhkl/Btkl-1 5 (5) poäng
Bhkl/Btkl-2 4 (4) poäng
Bhkl/Btkl-3 3 (3) poäng
Bhkl/Btkl-4 2 (2) poäng
Bhkl/Btkl-R 1 poäng

2 poäng extra till den som blir Bäst i rasen.

BIG/BIS-1 5 poäng
BIG/BIS-2 4 poäng
BIG/BIS-3 3 poäng
BIG/BIS-4 2 poäng

ISF’s VJU-dag räknas inte med på denna lista.

Exempel:

En hund blev 1:a Bhkl, BIR, BIG-3. Det var 28 hundar som deltog.
Denne hund får 15 poäng totalt =
5 deltagarpoäng + 5 poäng för Bhkl-1 + 2 poäng för BIR + 3 poäng för BIG-3.

De 5 bästa utställningarna under året räknas sedan samman.