VARMT VÄLKOMNA PÅ ISF’S MEDLEMSMÖTE

Det här är information om ISF’s medlemsmöte med avseende på stadgeändring.
Årsmötet 2020 gav i uppdrag att förändra ISF’s stadgar i syfte att modernisera
och göra stadgarna mer anpassade till dagsläget. Detta digra arbete är genomfört
och Årsmötet 2021, den 28 april, beslöt att godkänna förslaget till nya stadgar
och ett extra medlemsmöte, för att verkställa stadgarna, ska genomföras (enligt
stadgarna §73).

Datum: Onsdagen 25 aug kl.19 via Teams, webbmöte.
För att kunna delta på medlemsmötet så föranmäler du dig till: styrelse@isfsidan.se
Senaste dagen för anmälan 2021-08-22.

Kallelse skickas ut, efter att anmälningstiden passerat, med en länk via mail.
Mötet kopplas upp kl.18:30 så att alla kan förbereda tekniken och att det finns tid för lite snicksnack. Du behöver inte förinstallera något program i din egen dator för att kunna vara med.

Medlemsavgiften måste vara betald för att få deltaga på medlemsmötet. På medlemsmötet deltagande och fullbetalande medlem äger rösträtt.

Dagordning
§1 Justering av röstlängd
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om godkännande av kallelseförfarandet

För mer information kontakta: Åsa Maspers, 076-102 73 00 eller Sarah Alm-Karlsson, 076-177 72 94