Regler för valphänvisning

Är du medlem i ISF och planerar eller har en kull som du vill ISF ska
hänvisas behöver du höra av dig med fakta om kullen till
valpar@isfsidan.se

Kullen publiceras i ISF-Bladet under valpboxen samt på ISFs hemsida. Om publicering endast önskas på hemsidan meddela detta.
I gengäld ska uppfödare, som utnyttjar denna service, ge sina valpköpare ett års medlemskap i ISF.
Detta görs till det reducerade priset av 50 kr/medlem.
Om uppfödare annonserar men ej ansluter sina valpköpare, utgår en faktura på 250 kr.

PLANERADE VALPAR
För väntade/planerade valpar ligger annonsen kvar tills 2 veckor efter väntad nedkomst. Kullen tas sedan bort om inget annat meddelas.

FÖDDA VALPAR
För födda valpar ligger informationen kvar tills valparna är 3 månader gamla. Därefter förlängs tiden med maximalt 1 månad i taget.

Hänvisningen som längst tills valparna är 9 månader gamla, ev. kvarvarande kan därefter annonseras som ”Vuxna hundar till salu”.
ISF rekommenderar inte kullar utan bara hänvisar.
(Gäller fr.o.m. 2018-06-01)

OBS! Inga meddelanden kommer att skickas när tiden för en hänvisning har gått ut. Eventuell önskad förlängning måste begäras!

Uppge följande fakta om kullen:

  • Födelsedatum
  • Antal han- resp. tikvalpar
  • Föräldrarnas namn
  • HD- och CLAD-status
  • Namn, adress och telefon
  • Ev. e-post och hemsida