ISF-bladet

Vår medlemstidning ISF-bladet utges fyra gånger per år till alla helbetalande medlemmar.

Ungefärliga utgivningsdatum:

  • Nr 1: 25:e mars (manusstopp 1/2)
  • Nr 2: 25:e juni (manusstopp 1/5)
  • Nr 3: 25:e september (manusstopp 1/8)
  • Nr 4: 25:e december (manusstopp 1/11)

Har du intressanta idéer, artiklar, reportage, kåserier, teckningar, information och fina fotografier kontakta redaktionen!

Skicka till: setterbladet@isfsidan.se

Vänligen respektera datum för manus-stopp.