Trippeldiplom

RIKTLINJER FÖR TRIPPELDIPLOM, REVIDERAD 2023-02-07

  • Syftet med Trippeldiplom är att det är roligt att belysa den irländska setterns mångsidighet. Det är stimulerande för setterägare att ha ett mål att sträva mot och att få uppmärksamhet för utförda prestationer. Det skapar en gemenskap i föreningen och främjar kontakt/samarbete mellan hund och förare.
  • Syftet är också att sprida information/kunskap om den irländska röda settern till allmänheten och hundvärlden.
  • Alla som är medlemmar i ISF kan ansöka om Trippeldiplom till sin/sina hundar.
  • Trippeldiplom är per kalenderår. Men det går att ansöka om ett nytt Trippeldiplom med nya resultat år efter år.
  • Trippeldiplom innehåller 1×3 godkända/kvalificerande/uppflyttande resultat från minst tre olika grenar inom hundvärlden.
  • Exempel på grenar: jaktprov, apporteringsprov, utställning, BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund), MH (Mentalbeskrivning Hund), agility, freestyle, heelwork to music, teamwork to music, lydnad, spår, viltspår, bruksgrenar, hooper, nosework, mondoring.
  • Resultaten ska vara officiella och registrerade hos SKK hunddata. De aktiviteter som inte registreras hos SKK gäller med bild på resultat och detta gäller även våra ISF-utställningar.
  • Du måste vara medlem i ISF för att ansöka. Ansökan ska innehålla förarens namn, adress, e-post, telefonnummer samt hundens tilltalsnamn, kennelnamn med eventuella titlar och registreringsnummer. Ange också de tre meriter som ska stå med med datum, ort, gren och resultat.
  • Ansökan skickas via e-mail till lottaroos@live.se som sammanställer uppgifterna. När du mailar, skicka även ett SMS till Lotta på 070-328 56 02 och tala om att mailet är skickat. Ett Trippeldiplom skrivs ut och skickas med post till hundägaren. Diplomet sparas som en bild för att publiceras under Q1 året därpå.