Mentalbeskrivning

Mentalbeskrivning Hund (MH) består av tio standardiserade moment där man beskriver hundens reaktioner i olika sammanhang. Detta är ett användbart instrument för uppfödaren som kan se vilka mentala egenskaper ens uppfödning har men även intressant och nyttig information till den enskilde hundägaren.

Testen tar ungefär 35 minuter/hund, beroende på hur hundarna reagerar. Testen bedöms av en auktoriserad mentalbeskrivare som till sin hjälp har en auktoriserad testledare. Mentalbeskrivaren fyller i ett protokoll över hur hunden reagerar i de olika situationerna, en beskrivning av hundens reaktioner och avreaktioner. Testledaren ansvarar för utförande av testet samt guidar hundföraren och hunden igenom testet. Figuranterna som deltar är utbildade och har en betydelsefull funktion genom sitt agerande i de olika testsituationerna.

Följande moment ingår: Kontakt, Lek, Jakt, Aktivitetsnivå, Avståndslek, Överraskning, Ljudkänslighet, Spöken, Leklust och Skottprov.

Moment 1- Kontakt

Hundägare och hund går runt bland åskådarna, efter detta är det testledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren. Testledaren skall vara okänd för hunden, tar den kopplade hunden och går ett stycke från ägaren och försöker skapa kontakt. Tillbaka hos ägaren hanterar testledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, ben samt titta på tänder.

Moment 2- Lek

Hunden lockas av testledaren att leka med en trasa. Hunden ges tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg. Hunden ska vara okopplad. Beskrivaren granskningar hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

Moment 3- Jakt

Hunden ges tillfälle att jaga efter en trasa som dras i sick-sack på en räls. Beskrivaren studerar hundens intresse att följa efter och hur/om den tar tag i trasan.

Moment 4- Aktivitetsnivå

Under tre minuter ska hundägaren stå stilla med hunden kopplad. Beskrivaren granskningar hur hunden beter sig under sig under dessa tre minuter.

Moment 5- Avståndslek

I detta moment agerar en figurant på cirka 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa. Figuranten kastar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett buskage och hunden släpps för att söka upp figuranten. Om hunden kommer fram till figuranten, tar figuranten av sig kappan och sätter igång och leker med hunden.

Moment 6- Överraskning

Hundägare och hund går på en stig/väg. En uppstoppad overall dras plötsligt upp framför hunden. Hunden får avreagera sig genom att den tillsammans med föraren går fram och tillbaka runt omkring overallen.

Moment 7- Ljudkänslighet

En kedja som dras på veckad plåt. Beskrivaren studerar hur lång och hur omfattande reaktionen är samt på vilket sätt hunden övervinner en förekommande sin rädsla.

Moment 8 – Spöken

Hunden skall stå kopplad hos ägaren. Två figuranter utklädda till spöken, med vit beklädnad (lakan) varav ögon och mun är markerade i svart, går en och en mot hunden. För att hunden inte skall identifiera spökerna som människor skall vinden blåsa från hunden. När spökena kommit cirka fyra meter från hunden skall de vända sig om, och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa.

Moment 9 – Leklust

I moment två beskrevs hundens leklust före start. Hunden har nu utsatts för händelser som kan ha påverkat den varav man kontrollerar leklusten igen.

Moment 10- Skottprov

Skytten är gömd 20 meter från hunden. Hunden prövas såväl i aktivitet som i passivitet där föraren leker med hunden.

När beskrivningen är klar så får hundägaren ett protokoll som ett intyg på genomförd test. Originalet skickas via SBK till SKK för registrering. Ett exemplar finns till uppfödaren och ett till rasklubben. Resultaten, som är officiella, finns att se på SKK avelsdata.