Valp- Junior- & Unghundskommittén (VJU)

VJU startade med ”Piet Roks unghundsdag” i Holland som förebild.

VJU dagen arrangeras årligen. Hundar som har rätt att deltaga är mellan 4 – 30 månader gamla. Domare är medlem i ISF samt har lång erfarenhet inom rasen.

Varför?

  • Entusiasmera nya valpköpare på en trevlig utställning tillsammans med uppfödaren och andra valpköpare från kenneln.
    För att få en överblick över olika hanars avelsresultat tillika våra olika kennlars.
  • En form av unghundsmönstring.
  • Sist men inte minst, låta ISF`s egna medlemmar med lång erfarenhet inom rasen döma denna utställning och där få tillfälle att visa alla de kunskaper de sitter inne med.