Om Irländsk Röd Setterförening

Irländsk Röd Setterförening bildades 1976 av en handfull rasentusiaster som ansåg – och anser – att en rasförening ska finnas över hela landet och arbeta för hela rasens bästa.

Text Ann Gistedt

Målet med föreningen är att sprida information om rasen, aktivera alla setterägare oavsett ursprunglig ambitionsnivå och vare sig det gäller utställning, jakt, bruks eller lydnad. Föreningen finns helt enkelt för var och en som är intresserad av rasen irländsk röd setter. En särskild kraftsatsning sker just nu för att uppfödarna av rasen ska ha tillgång till all forskning som finns om rassjukdomar, information om hur föreningens policy i val av våra avelsdjur ska tolkas och vad som krävs för att valpkullar ska kunna rekommenderas av föreningen.

Antalet fullbetalande medlemmar har under åren varierat kraftigt. För mindre än sju år sedan var medlemsantalet en bra bit över 1 000, kan jämföras med dagens rekordlåga, något över 500. En positiv prognos gör dock gällande att vi redan om något år är tillbaka till forna tiders antal fullbetalande medlemmar. Bland annat har åtgärder nyligen satts in för att snabbt hälsa nya medlemmar välkomna till klubben och att de ska erhålla all tänkbar information om föreningens arbete, inte minst inom aktuellt lokalområde. Vissa krav ställs också på uppfödarkadern. Detta var för 25 år sedan en självklarhet – nu tar vi fram våra ambitioner från den tiden igen.

Våra lokalområden är verksamma enligt de intentioner ISF alltid stått för: Föreningen ska finnas där hundarna och deras ägare finns och arbeta i första hand för den vanliga hundägarens bästa. Varje ny medlem får direkt veta vilket lokalområde man hör till, vem som är kontaktperson där och att man välkomnas dit.

ISF har en stark och bevisad känsla för att irländsk röd setter – en sund och frisk ras – även i framtiden hålls fortsatt frisk. Vi har tidigare aktivt arbetat för att forskningen om den visserligen tämligen sällsynta men dock befintliga rassjukdomen CLAD har kunnat resultera i den DNA-test som nu används av veterinärer över stora delar av Europa och som medför att ingen uppfödare av irländare behöver hamna i en situation med sjuka valpar. Vi genomför en uppfödarkonferens vartannat år – var och en med intresse för avel av rasen välkomnas – det är lätt att tro att uppfödarlojaliteten inom ISF är unik i hund-Sverige.

ISF-bladet utkommer med fyra nummer per år till varje fullbetalande medlem. Dessutom skickas tidningen till många utländska setterentusiaster, till intresserade domare inom och utom vårt land och till ett ganska stort antal veterinärkliniker som uttalat intresse för att ha vår tidning i sina väntrum. Tidningen får ofta beröm för utförande och innehåll från initierat håll inom kennelvärlden. Vi är med fog stolta över vårt ISF-blad och hoppas kunna entusiasmera medlemmarna att skicka in mer material, då den typen av läsning verkligen önskas från läsekretsen.

Vår hemsida, som är ständigt uppdaterad, är välbesökt och det med rätta. Besök gärna vår hemsida om du har frågor att ställa eller vill meddela oss dina åsikter – vi lovar att svara snabbt och seriöst.

ISF handhar en omplaceringspool som årligen skaffar nya och stadigvarande hem till eventuella behövande irländare. Självklart är detta en ideell verksamhet, en service till ISF:s uppfödare och den hundägande medlemmen.

Irländsk Röd Setterförenings medlemmar är stolta över sitt medlemsskap och vill gärna visa detta genom att bära medlemsartiklar eller vara klädd i något plagg, prytt med ISF:s emblem. Vår PR-kommitté säljer ISF-artiklar på alla våra ISF-uställningar. Kännetecknande för ISF-artiklarna är hög kvalitet, proffsigt utförande och lågt pris. Medlemmen kan alltid följa på hemsidan vilka artiklar som tillkommit och hur man kan rekvirera dem. Nya tips och idéer mottages dessutom tacksamt.

Irländsk Röd Setterförenings ambition är att aldrig stagnera utan alltid arbeta vidare för rättvisa och uppskattning för seriöst rasarbete medför att något alltid är på gång inom föreningen. Tidigare har föreningen utgivit en stamtavlebok som kan rekvireras, bl.a. genom hemsidan eller ISF-bladet. En rasbok med titeln ”Irländsk Röd Setter – den röda hunden från den gröna ön” kan också beställas genom föreningen, till speciellt lågt pris.

Med aktiva ISF-medlemmars utmärkta kontakter med utländska kollegor plus våra framgångar på utställningar runt om i Europa under senare år följer att vi har god inblick i vad som händer i rasens hemland Irland, i Storbritannien och på kontinenten. Därigenom har vi möjlighet att via utländska klubbar påverka rasens utveckling och känna delaktighet i vad som beslutas utanför Sverige. Ett flertal avelshanar från vårt land har använts av framstående uppfödare runtom i Europa och möjlighet till leasing av tikar kennlarna emellan har också visat att setterfolk behöver varandra – oavsett var man bor. Det här samarbetet är otroligt viktigt för rasens framtid i vårt land. Vi kan också yvas över att kontinentala och engelska domare har mycket höga tankar om de hundar som föds upp av oss här i Sverige.

Alla ISF-medlemmar kan ånyo känna sig trygga med den insikten att ISF alltid arbetar för allas vår ras – utan åthävor och myckna skriverier. Huvudsaken för oss inom ISF är att rasentusiaster över hela världen har ett och samma mål för ögonen: en värdig framtid för den irländska settern som jakthund, som rastypisk hund på utställning, som duktig lydnads- och brukshund på apellplanerna, och som underbar, uppskattad och älskad familjehund.

Kommentar 2010-08-02

Medlemsantalet uppgår idag till ca 800 helbetalande. Föreningen rekommenderar inte specifika uppfödare utan hänvisar bara till de uppfödare som följer SKK´s regler.