Årets Junior/Unghund 2016 (24/12)

Hanar
1. Frinan Entertaining Coppers 38 p 4 resultat
2. Starmix Harley Davidsson 31 p 4 resultat
3. Blazing Bronze Disco Inferno 30 p 4 resultat
4. Molenrakkers Complete Cracker 26 p 4 resultat
5. Applegrove Mountain Flair 25 p 4 resultat
6. Fairhaven Walk The Line 24 p 4 resultat
7. Kerrylaw’s Just A Bubble In The Sky 16 p 2 resultat
8. Fairhaven United In A Dream 16 p 2 resultat
9. Coxokhol Mackiggian Tattetetter 12 p 2 resultat
Hot Sensation’s Dreamhack 12 p 2 resultat
Tikar
1. Frinan Evergreen Copper 44 p 4 resultat
2. Applegrove Fairielle 40 p 4 resultat
3. Caemgen’s Fashion Is My Passion 35 p 4 resultat
4. Hot Sensation’s Filippa K 31 p 4 resultat
5. Hot Fire’s Milli Zweetheart 30 p 4 resultat
6. Nutmeg’s Miss Chievous 29 p 4 resultat
7. Winsford Cream Of Society 28 p 4 resultat
8. Oriona’s Land Kirki 25 p 3 resultat
9. Applegrove True Match 24 p 4 resultat
10. Starmix Hollywood 22 p 3 resultat

Med reservation för eventuella fel.

Regler för uträkning av Årets Junior/Unghund

Antal utställningar:
Fyra utställningar ska räknas.

Krav för att få tillgodoräkna sig poäng:

Medlemskap i ISF
På ISF gäller: Hederspris (Hp) eller Certifikatkvalitet (Ck) i junior- eller unghundsklass.
På SKK/andra officiella gäller: Certifikatkvalitet (Ck) i junior- eller unghundsklass.

Placeringspoäng utgår enligt följande
(inom parantes SKK/officiella utst) :

Junkk/Ukk-1                     5 (5) poäng
Junkk/Ukk-2                     4 (4) poäng
Junkk/Ukk-3                     3 (3) poäng
Junkk/Ukk-4                     2 (2) poäng
Junkk/Ukk-R                     1 poäng 

Ytterligare 1 poäng för varje slagen hund i klassen utgår till alla hundar med Hp/Excellent eller Ck.

Certifikatkvalitet:
Alla hundar som fått Ck får tillgodoräkna sig ytterligare 1 poäng.

Ytterligare hundar som får poäng
SKK/officiella: Oplacerad hund med Ck får ingen placeringspoäng, men får poäng som för en 5:e placering, oavsett antal hundar som blivit oplac. med Ck.

ISF: Oplacerad hund med Hp/Ck får ingen placeringspoäng, men får poäng som för en 6:e placering, oavsett antal hundar som blivit oplac med Ck eller Hp.

ISF’s VJU-dag räknas på denna lista.

Årets Junior/Unghund

Efter årets alla utställningar sammanställs en lista, där årets vinstrikaste hane och årets vinstrikaste tik koras.

I händelse av att fler hundar på listan har samma slutpoäng, ska de skiljas åt med antalet höga placeringar. Alltså flest antal klassegrar, om det är lika, antalet andraplaceringar o.s.v.