Välkommen till ISF’s hemsida

Syftet med denna hemsida är att Du som besökare ska finna intressant information om rasen Irländsk Röd Setter.

Irländsk Röd Setterförening (ISF) är en rikstäckande förening med ca 800 medlemmar. Föreningens ändamål är att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida kunskap om rasen, bevaka och arbeta med betydande frågor av allmänt intresse för ägare av irländsk röd setter samt att arrangera tävlingsverksamhet

För alla medlemmar finns olika aktiviteter att deltaga på. ISF är uppdelad i geografiska Lokalområden. Det är fritt att deltaga på samtliga Lokalområdes aktiviteter. Lokalområdena arrangerar allt ifrån promenader korvgrillning till träffar med lydnadsträning, handlerträning och triminstruktioner. Om ditt lokalområde är vilande hjälper vi dig att starta upp det igen. Hör av dig till styrelsen för vidare information.

Vill du bli medlem i klubben hittar du sådana uppgifter under Föreningen ”Bli Medlem”. Som medlem får du fyra nummer av ISF-bladet samt möjlighet att deltaga på alla ISF uställningar och träffar. Föreningen arrangerar ca fem ISF utställningar varje år, VJU inkluderat.

Välkommen att förgylla ISF-bladet. Skriv, rita och fotografera – skicka till setterbladet@isfsidan.se

Klubbens  valphänvisning står till din tjänst om du söker en ny liten kompis. Här finns även omplaceringshundar som söker nya hem.

Föreningen har en Uppfödarkommitté som arrangerar uppfödarkonferenser och föreläsningar

Tävlingskommittén. Det är hit du vänder dig om du har frågor om de olika tävlingsarrangemangen som ISF har.

Vi hälsar er varmt välkommen till ISF med förhoppning att Du kommer att trivas!

Felaktigheter samt synpunkter på webbsidan, ros som ris, skickas till: webmaster@isfsidan.se