Årets Senior/Veteran

Med reservation för eventuella fel.

Regler för uträkning av Årets Senior/Veteran
De tre bästa resultaten räknas

Krav för att få tillgodoräkna sig poäng:

Medlemsskap i ISF
På ISF gäller: Hederspris (Hp) eller Certifikatkvalitet (Ck) i senior- eller veteranklass.

På SKK/andra officiella gäller: kvalitetspriset Excellent eller Certifikatkvalitet (Ck) i veteranklass.

Placeringspoäng utgår enligt följande
(inom parantes SKK/officiella utst):

Senkk/Vetkk-1                  5 (5) poäng
Senkk/Vetkk-2                  4 (4) poäng
Senkk/Vetkk-3                  3 (3) poäng
Senkk/Vetkk-4                  2 (2) poäng
Senkk/Vetkk-R                  1 poäng

Ytterligare 1 poäng för varje slagen hund i klassen utgår till alla hundar med Hp/Excellent eller Ck.

Certifikatkvalitet:
Alla hundar som fått Ck får tillgodoräkna sig ytterligare 1 poäng.

Ytterligare hundar som får poäng
SKK/officiella: Oplacerad hund med Excellent/Ck får ingen placeringspoäng, men får poäng som för en 5:e placering, oavsett antal hundar som blivit oplac. med Excellent/Ck.

ISF: Oplacerad hund med Hp/Ck får ingen placeringspoäng, men får poäng som för en 6:e placering, oavsett antal hundar som blivit oplac med Ck eller Hp.

BIR-senior/veteran: Hund som blir BIR-senior eller BIR-veteran får tillgodoräkna sig ytterligare 1 poäng. Årets Senior/Veteran: Efter årets alla utställningar sammanställs en hanhundslista och en tiklista, där årets vinstrikaste hane respektive årets vinstrikaste tik koras. I händelse av att fler hundar på listan har samma slutpoäng, ska de skiljas åt med antalet höga placeringar, det vill säga antalet BIR-senior/veteran i första hand, antalet klassegrar i andra hand, antalet andra-placeringar i tredje hand och så vidare.

Tre utställningar ska räknas.Krav för att få tillgodoräkna sig poäng: