Medlemskap

Medlemskap i ISF, ger Er många möjligheter att tillsammans med Er hund delta på föreningens olika aktiviteter som anordnas både regionalt samt på lokalområdesnivå.

Föreningen har som målsättning att det skall anordnas; träffar, utställningar, lydnad samt träningstillfällen inom allt från hur du visar upp din hund på bästa sätt i utställningsringen eller inom jakt- och lydnadsgrenarna. En givande samvaro tillsammans med andra setterägare och settrar.

ISF-bladet utkommer med fyra nummer per året. På föreningens välbesökta hemsida www.isfsidan.se finner man alltid aktuell information när det händer och vart det händer aktiviteter tillsammans med andra setterägare och deras hundar.

En kontaktperson i det närmsta aktiva lokalområde finns tillhands för Er med frågor och lokala aktiviteter anordnas i Ert närområdet. Fler kontaktpersoner finns att nå via mail genom hemsidan.

Visa att du är medlem i ISF genom att beställa PR-artiklar från föreningens sortiment, funktionella kläder och settriga prylar.

Hur blir Jag medlem i ISF?

Kontakta föreningens kassör genom att sända ett mail till medlem@isfsidan.se med ditt namn, adress samt mailadress så kommer det inom kort en faktura och ett välkomstbrev samt det senaste publicerade numret av ISF-bladet.

Vad kostar ett medlemskap?

Helbetalande medlem 250kr för ett års medlemskap.
Familjemedlem 125kr för ett års medlemskap (ange namn på helbetalande medlem).
Löpande medlemskap med 12 månader i taget

Varmt välkommen som medlem i Irländsk Röd Setterförening!

Membership