Uppfödarkommittén

Maria Sjöö (sammankallande)
Hågavägen 126, 752 63 Uppsala
070-441 09 58

Ann Paleski
Oterdahlsgatan 30, 417 16 Göteborg
070-779 51 41

Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24
745 98 Enköping
070-589 30 83

Kontakta oss på
uk@isfsidan.se