Träffar & aktiviteter – för alla!

Runtom i landet anordnas träffar och aktiviter, för och av medlemmar.
För dessa har vi delat upp Sverige i ett antal olika Lokalområden (LO:n).

Är du intresserad av att delta i någon aktivitet, gå in på LO:nas egna sidor och/eller kontakta LO ansvarig.
Vill du deltaga i en aktivitet i ett annat LO än där just du bor finns det ingenting som hindrar dig.

Är du sugen på att dra igång något? Kontakta LO ansvarig så hjälper de till så att informationen presenteras på sidan.
Kanske är ni många som är intresserade av samma sak!

Är LO:t där du bor vilande? Tag kontakt med styrelsen så får du hjälp och vägledning om hur du skall starta upp ett LO.