Övriga förtroendevalda

Revisorer:

Lena Perlelund Sandqvist

Anna Wockelberg

Revisorssuppleant:
Karin Dyrbäck 

VALBEREDNING

Lena Fosselius Peterson (sammankallande)

Catherine Gauffin

Zatu Perzohn