Årets Showirländare

Med reservation för eventuella fel.

Regler för uträkning av årets Show-Irländare 

Antalet hundar på tävlingarna viktas och speglas i det antal poäng man får.
Detta gäller deltagarpoängen och placeringspoäng.
För BIR så får man poäng för hur många av motsatt kön man har slagit.

Valpar räknas ej in i deltagarantalet.
Endast hundar placerade i bästa tik-/haneklass tilldelas poäng. 

Bhkl/Btkl-1  (Antal hane/tik)/2 + (Antal hane/tik)*0,25
Bhkl/Btkl-2  (Antal hane/tik)/2 + (Antal hane/tik)*0,20
Bhkl/Btkl-3  (Antal hane/tik)/2 + (Antal hane/tik)*0,15
Bhkl/Btkl-4  (Antal hane/tik)/2 + (Antal hane/tik)*0,10
Bhkl/Btkl-R  (Antal hane/tik)/2 + (Antal hane/tik)*0,05 (gäller endast ISFtävling)

BIR (Antal deltagare motsatt kön)*0,25

Poäng för BIG och BIS på SKK-utställningar:
1:a 4p
2:a 3p
3:a 2p
4:a 1p

ISF’s VJU-dag räknas inte med på denna lista.

De 5 bästa utställningarna under året räknas sedan samman.