Välkommen att höra av dig till Irländsk Röd Setterförening

Styrelsen – Gällande motioner och frågor som rör föreningen
styrelse@isfsidan.se

Annonser om födda eller planerade valpkullar, fodervärd och omplaceringshundar
valpar@isfsidan.se

Vid medlemsfrågor, adressändringar eller frågor angående medlemsavgifter
medlem@isfsidan.se

Allt som rör ISFs webbsida
webmaster@isfsidan.se

Resultat och frågor som rör tävlingsverksamhet
tk@isfsidan.se

Uppfödarkommittén, allt som rör rasen, rasens hälsa och uppfödning
uk@isfsidan.se

PR-kommittén, allt som rör försäljning av medlemsartiklar
medlem@isfsidan.se

Material, foton & frågor till redaktören för ISF-bladet
setterbladet@isfsidan.se