Hedersmedlemmar

Hedersmedlem i ISF

I ISF vill vi uppmärksamma då någon särskilt främjat föreningens syfte och intressen. Detta gör vi genom att utse denna person till hedersmedlem. För att bli invald till hedersmedlem krävs att en medlem ger förslag på person minst 30 dagar innan årsmöte och att beslutet biträds med minst två tredjedelar av rösterna vid mötet.

Har du någon i åtanke som speciellt engagerat sig i föreningen?
Kontakta styrelsen med namn och motivering på: styrelse@isfsidan.se

Det är med stor ära vi presenterar våra hedersmedlemmar:

– Ann Gistedt

– Ursula Wilby

– Kickie Boman