Årets Avelshund

Med reservation för eventuella fel

Regler för uträkning av Avelshane/tik

Här tillgodoräknas svenskägd hunds avkommors resultat under året, enligt poängskala nedan. Varje avkommas max fem bästa resultat räknas samman. För hanhund gäller dessutom att avkommorna ska vara undan minst 2 tikar.

BIG/BIS-1               5  poäng
BIG/BIS-2               4  poäng
BIG/BIS-3               3  poäng
BIG/BIS-4               2  poäng

Bäst i rasen SKK/FA                                  10 poäng
Bäst i rasen ISF                                       15 poäng
Bäst i motsatt kön SKK/FA                          7 poäng
Bäst i motsatt kön ISF                             12 poäng
2:a Bhkl/Btkl                                             4 poäng
Klassvinst SKK/FA                                     2 poäng
Klassvinst ISF                                          4 poäng

Endast den högsta placeringen inom rasen gäller. BIG och BIS placeringar kommer till.

På ISF’s VJU-dag räknas klassvinster i junior- unghund I & II.

Exempel:
Om en öppenklass hund blir BIS-4 ger det 17 poäng till modern och fadern till hunden. 10 poäng för Bäst i rasen (alltså ingen poäng för klassvinsten), ytterligare 5 för BIG-1, och 2 för BIS-4.

Slutställning