Utställningsregler

Regler för utställningar arrangerade av Irländsk Röd Setterföreningen (ISF). Gäller fr.o.m. 2001-02-03 (uppdaterade 2008-01-01, 2012-05-24)

Medlemskap

Medlemskap krävs av samtliga ägare för att delta i ISF’s utställningsarrangemang och för att kunna tillgodoräkna sig poäng på årsbästa listor. Undantag gäller tävlan i valp- och miniorklass samt i utlandet bosatt hundägare. Ansvaret ligger på varje lokalområde att kontrollera så att hundens ägare är medlem. TK uppmanar alla hundägare att ägarregistrera sina hundar för att lättare kunna kontrollera hundens ägare. (Hunddata finns som hjälpmedel). Medlemsmatrikel skall erhållas från kassören.

Medlem utesluten ur SKK-organisationen utesluts automatiskt ur ISF (§ 16) och fråntas rätten att delta på utställning. Detta gäller även att visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupper.

Vaccinationer

Närvarande hundar (vare sig deltagande eller ej) skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

  • Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.
  • Hund över ett års ålder: vid cirka ett års ålder eller senare. Den senast utförda vaccinationen får inte vara äldre än fyra år.
  • Förstagångsvaccination skall vara gjord minst två veckor före utställningen.
  • Valpar under fyra månaders ålder får ej befinna sig på utställningsplatsen.

Smittsam sjukdom

Hund som har smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta i utställningen. Detta gäller även hund som under de tre senaste månaderna haft, eller misstänks ha haft, valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då varit sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Testikelstatus

Hanhund som inte har normalt utvecklade eller belägna testiklar får delta och ges kritik men kan inte tilldelas HP eller CK och kan inte heller placeras före hund som tilldelats HP eller CK.

Tik som är dräktig eller som nyligen haft valpkull

Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar, beräknat från 63 dagar efter första parningen, får inte delta. Efter valpning skall det gå 75 dygn innan tiken återigen får delta.

Anmälan och anmälningsavgift

Det åligger utställaren att anmäla hunden i rätt klass och med rätt uppgifter. För hund som tävlar under felaktiga uppgifter och/eller i fel klass skall resultatet annulleras. Ålder räknas i datum och åldern för respektive klass ska ha uppnåtts senast dagen före utställningen. En hund kan endast anmälas till en klass.

Anmälan skall vara inlämnad senast den dag som annonserats som sista anmälningsdag. Om anmälan skickas per post skall brevet ha poststämplats senast detta datum. Anmälningsavgiften skall betalas senast sista anmälningsdag. Anmälan är bindande och ska således följas av inbetalning av avgift. Obetald anmälningsavgift medför hinder för deltagande på framtida ISF-utställningar.

Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften återbetalas om anmäld hund före utställningen insjuknar, skadas eller avlider (intyg behövs) och detta kan styrkas med veterinärintyg eller om hunden, i de fall den ej lider av smittsam sjukdom, visas upp på plats, t.ex. vid hälta. Återbetalning sker inte vid domarbyte.

Bedömning och bedömningsordning

Varje deltagande hund ges en individuell kritik. Därefter tillämpas konkurrensbedömning inom respektive klass. Följande kvalitetspriser förekommer:

Hederspris (HP)

Kan utdelas i klasserna minior, valp, junior och unghund till särskilt lovande individer samt i senior- och veteranklasserna till särskilt välbevarade hundar. I avels- och uppfödarklass ges hederspris till grupper med enhetlig och utmärkt kvalitet.

Certifikatskvalitet (CK)

Kan utdelas i klasserna junior, unghund, öppen klass I och II, premium, senior och veteran till individer av utmärkt typ.
Ett obegränsat antal HP respektive CK kan utdelas i berörda platser. En hund kan tilldelas antigen HP eller CK, inte båda priserna, och ett obegränsat antal HP respektive CK kan utdelas i berörda klasser.

Miniorklass (4-6 månader)

Klass öppen för hundar som fyllt fyra månader men ej sex månader dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt lovande miniorer. Fem hundar placeras. Bästa minoirhane och bästa miniortik med HP tävlar om BIR/BIM-minior. I tävlan om dagens bästa valp (BIS-valp) möts BIR-minior och BIR-valp.

Valpklass (6-9 månader)

Klass öppen för hundar som fyllt sex månader men ej nio månader dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt lovande valpar. Fem hundar placeras. Bästa valphane och bästa valptik med HP tävlar om BIR/BIM-valp. I tävlan om dagens bästa valp (BIS-valp) möts BIR-minior och BIR-valp.

Juniorklass (9-15 månader)

Klass öppen för hundar som fyllt nio månader men ej femton månader dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt lovande juniorer. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Unghundsklass (15-24 månader)

Klass öppen för hundar som fyllt femton månader men ej två år dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt lovande unghundar. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Öppen klass I (2-4 år)

Klass öppen för hundar som fyllt två år men ej fyra år dagen före utställningen, dock ej svenskägd hund som har rätt att delta i premiumklassen. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Öppen klass II (över 4 år)

Klass öppen för hundar som fyllt fyra år dagen före utställningen, dock ej svenskägd hund som har rätt att delta i premiumklassen. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Premiumklass

Klass öppen för hundar som fyllt två år dagen före utställningen och som erövrat tre premier, varav en efter två års ålder.
Svenskägd hund: Som premie räknas ISF-premie samt certifikat, BIR eller BIM på officiell utställning i Sverige. Minst två olika domare ska ha utdelat premierna och minst en premie ska vara vunnen på antingen på en ISF-utställning eller på en svensk officiell utställning där icke-nordisk domare dömt. Svenskägd hund äger också rätt att delta i Premiumklass med ett officiellt utställningschampionat. Som officiellt utställningschampionat räknas även utländska championat, dock inte junior- eller veteranchampionat. Icke svenskägd hund: Öppen för hund med ett officiellt utställningschampionat (gäller inte Junior- eller Veteranchampionat).
Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass. Hund som erövrat tre stycken ISF-premier, varav minst en efter 24 månader, äger inte rätt att tävla om fler premier.

Seniorklass (7-10 år)

Klass öppen för hundar som fyllt sju år men ej tio år dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt välbevarade seniorer. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Bästa seniorhane och bästa seniortik som tilldelats minst HP tävlar om BIR/BIM-senior. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Veteranklass (över 10 år)

Klass öppen för hundar som fyllt tio år senast dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt välbevarade veteraner. Ett obegränsat antal CK kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Fem hundar placeras. Bästa veteranhane och bästa veterantik som tilldelats minst HP tävlar om BIR/BIM-veteran. Alla placerade som tilldelats CK tävlar vidare i bästa hane/tik-klass.

Bästa hane/tik-klass

Klass öppen för samtliga placerade hundar som tilldelats CK. Fem hundar placeras. Bästa hane respektive tik tävlar om BIR och BIM.

ISF-Premie

Premie utdelas till högst placerad hund som äger rätt att tävla om den, och reserv-premie tilldelas näst högst placerad hund som äger rätt att tävla om den. Om de fem hundar domaren plockat ut för placering i bästa hane- respektive tikklass, inte äger rätt att tävla om premien, skall ytterligare hundar plockas ut, så att det finns hund som kan erövra premie samt reserv-premie i ringen.

Avelsklass

Öppen för hanhund med fyra avkommor undan minst två olika tikar eller tik med fyra avkommor. Samtliga avkommor ska ha uppnått nio månaders ålder senast dagen före utställningen samt vara anmälda i andra klasser. Avelshunden/tiken behöver ej ha anmälts till annan klass. Ett obegränsat antal HP tilldelas grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet, därefter utses en vinnande grupp. Uppfödaren skall meddela ringpersonalen om gruppen kommer att delta eller inte. Ringsekreteraren skall påannonsera detta.

Uppfödarklass

Öppen för grupper av fyra hundar uppfödda av samma person/personer. Samtliga hundar i gruppen ska ha uppnått nio månaders ålder senast dagen före utställningen samt vara anmälda i andra klasser. Ett obegränsat antal HP tilldelas grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet, därefter utses en vinnande grupp. Uppfödaren skall meddela ringpersonalen om gruppen kommer att delta eller inte. Ringsekreteraren skall påannonsera detta.

BIR och BIM

Vinnaren av Bästa haneklass respektive Bästa tikklass tävlar mot varandra. Vinnaren blir Bäst i rasen (BIR) och tvåan blir Bäst i motsatt kön (BIM). Man blir inte BIS, undantag valpar.

Premie-utdelning sker i bästa hane/tikklass. Premie och reserv-premie utdelas. För att få tävla om premien måste hunden erhållit CK på innevarande utställning samt ej ha deltagit i premiumklass. Svenskägd hund som är premierad, men deltagit i senior- eller veteranklass äger heller inte rätt att tävla om premien. Regler för utländska hundar finns under rubriken Premiumklass.KlasserMiniorklass (4-6 månader)Klass öppen för hundar som fyllt fyra månader men ej sex månader dagen före utställningen. Ett obegränsat antal HP kan tilldelas särskilt lovande miniorer. Fem hundar placeras. Bästa miniorhane och bästa miniortik med HP tävlar om BIR/BIM-minior. I tävlan om dagens bästa valp (BIS-valp) möts BIR-minior och BIR-valp.