Många PREMIERADE HUNDAR har det blivit genom åren, eller 3-CERTADE som man kallade det fram till 1993.
Här har vi samlat alla vi har hittat.

Premierad hund:
Hunden ska ha erövrat tre premier, varav en efter två års ålder.

Definition av premie:
Som premie räknas ISF-premie samt certifikat, BIR eller BIM på officiell utställning i Sverige.
Minst två olika domare ska ha utdelat premierna.
Minst en premie ska vara vunnen antingen på en ISF-utställning eller på en svensk officiell utställning där icke-nordisk domare dömt.
Minst en premie ska vara vunnen efter två års ålder.

* Hund som blivit “full-premierad” enligt definition ovan kan endast anmälas i premium-, senior- eller veteranklass på ISF-utställning och kan inte tävla om ISF-premien. Svenskägd hund äger också rätt att delta i Premiumklass med ett officiellt utställningschampionat. Som officiellt utställningschampionat räknas även utländska championat, dock inte junior- eller veteranchampionat.

Vi håller på med arbetet att fylla på med Premierade hundar från åren före 2008, materialet finns men är ännu inte färdigsammanställt.

Har du något du vill dela med dig av till arkivet?
Skicka till setterbladet@isfsidan.se