Rasen / Egen irländare / Regler för valphänvisning

Regler för valphänvisning

ISF Valphänvisning 

ISF rekommenderar inte kullar, endast hänvisar. Är du medlem i ISF och har en kull som du vill ska hänvisas behöver du höra av dig med fakta om kullen. 

Kullen publiceras i ISF-Bladet samt på ISF´s hemsida. Om publicering endast önskas på hemsidan – meddela detta.  I gengäld skall uppfödare, som utnyttjar denna service, ge sina valpköpare ett års medlemskap i ISF. Detta görs till det reducerade priset av 50 kr/medlem. 

Faktura på 250 kr skickas till uppfödare som har annonserat men INTE anslutit sina valpköpare. 
(Gäller fr o m 2018-06-01) 


Valphänvisningen ligger kvar enligt följande:

 • För väntade/planerade valpar ligger informationen kvar maximalt två veckor efter angiven väntad nedkomst. Kullen tas sedan bort om inget meddelas.
 • För födda valpar ligger informationen kvar tills valparna är tre månader gamla. Därefter förlängs tiden med maximalt en månad i taget. 
 • Hänvisningen sker som längst tills valparna är nio månader gamla - ev. kvarvarande hundar kan därefter annonseras ut under "Vuxna hundar till salu".
   

OBS! Inga meddelanden kommer att skickas när tiden för en hänvisning har gått ut. Eventuell önskad förlängning måste begäras!

Valpkullens uppfödare skall vara medlem i ISF. Vid delägd kennel gäller detta samtliga delägare. Om fodervärd sökes till någon valp i kullen kan detta annonseras separat under "Fodervärd sökes".

ISF rekommenderar inte kullar utan endast hänvisar.

Uppge följande fakta om kullen:

 •     Födelsedatum
 •     Föräldrarnas namn
 •     HD- och CLAD-status
 •     Antal han- resp. tikvalpar
 •     Namn, adress och telefon
 •     Ev. e-post och hemsida
   

Efter leverans av valparna skickas information till medlem@isfsidan.se  om nya valpköpare.  Vänligen ange Namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.