Föreningen / Hedersmedlemmar

ISF har tre Hedersmedlemmar

Det är årsmötet som fattar beslut i fråga om hedersmedlemskap. För beslut om hedersmedlemskap krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av rösterna vid mötet.


Hedersmedlemmar

- Ann Gistedt

- Ursula Wilby

- Kickie Boman