Under årens lopp har listvinnare publicerats i ISF-Bladet och vi jobbar med att sammanställa annonserna för alla vinnare som vi kan hitta. Materialet har inte samlats på ett och samma ställe så tyvärr har många har försvunnit. Sitter du på en vinnarannons som du vill dela med dig av? Skicka den till  setterbladet@isfsidan.se