Välkommen till ISF’s hemsida

Syftet med denna hemsida är att Du som besökare ska finna intressant information om rasen Irländsk Röd Setter. Irländsk Röd Setterförening (ISF) är en rikstäckande förening med ca 800 medlemmar. Föreningens ändamål är att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida kunskap om rasen, bevaka och arbeta med betydande frågor av allmänt […]

Nytt & Uppdaterat

2020-12-19Planerade valpar   2020-05-01 Födda valpar  2020-04-28Födda valpar 2020-04-176-årig hane söker varaktigt nytt hemTik över valpstadiet sökes 2020-04-07Planerade valpar   2020-04-02Planerade valpar   2020-03-25Födda valpar  2020-03-15Födda valpar 2årig hane söker nytt hem  2020-03-12Födda valpar  2020-02-27Födda valpar   2020-01-30Två tikar finns för omplacering Planerade valpar   2020-01-241,5årig tik omplaceras  2020-01-18Planerade valpar Skånes LO Östergötlands LO Värmland-Dalslands LO Östras LO    2019-10-22Valpar till salu 2019-10-162årig hane omplaceras 2019-09-19Planerade […]