Mellersta Norrlands Lokalområde

Kontaktperson

Zatu Perzohn

073-0217736
redirons@gmail.com

Lokalområde Mellersta Norrland är på gång att starta upp igen under 2022.
Har du idéer, vill vara delaktig i träffar och aktiviteter, kontakta Zatu.