Föreningen / Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

Revisorer 
Monica Sjödin
Lena Perlelund
Sundqvist

Revisorssuppleant
Torgny Karlsson

Valberedning
Per-Anders Svensson 
Mattias Bornholm 
Anders Dyrendahl