DE ZWEEDSE IERSE SETTER CLUB ( ISF )

De Zweedse Ierse Setter Club is opgericht in 1976 door een kleine groep mensen die geloofden – en geloven- in een  wereld-wijde rasvereniging en zich inzetten voor het beste in het belang van het ras. 

De doelstelling van de vereniging is het verschaffen van informatie over het ras,  het activeren van alle settereigenaren, wat ook hun oorspronkelijke aspiratie moge zijn,  hetzij voor show, jacht, speuren en gehoorzaamheid. De vereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het ras van de Ierse Setter.

Het aantal betaalde leden is de afgelopen jaren sterk gevarieerd geweest. Op dit moment hebben we meer dan 800 leden waar we trots op zijn. We verwelkomen alle Ierse Setter liefhebbers op onze club en  zij krijgen alle mogelijke informatie over het vereniging’s werk  en in het bijzonder het in contact komen met de club in hun lokale regio.

Onze lokale regio’s zijn een dienstverlening in overeenstemming met de intenties waarvoor  de Zweedse Ierse Setter Club altijd staat: De Vereniging zal er zijn waar de honden en hun eigenaren zijn en zet zich in de eerste plaats in voor de belangen  van de  interesses  van de hondenbezitters. Door lid te worden van de vereniging is het ons streven dat het lid  zo spoedig mogelijk  weet tot welke regio hij behoort, weet wie zijn lokale contactpersoon is en zich welkom voelt in onze vereniging.

ISF heeft een sterke overtuiging dat de Ierse Setter een sterk en gezond ras is, en dit ook blijft in de nabije toekomst. In het verleden hebben we onderzoek verricht naar de zeldzaam voorkomende ziekte van immuniteit; CLAD ( Canine Leukocyte Adhesion Deficiency ) wat geresulteerd heeft in de DNA testen die nu gebruikt worden door dierenartsen over geheel Europa. Dit was van grote betekenis  voor alle fokkers. 

ISF-clubblad  “ ISF-Bladet “ verschijnt vier keer per jaar en is  voor ieder betaald lid. Bovendien wordt het clubblad gezonden naar vele buitenlandse Setter liefhebbers, naar geinteresseerde keurmeesters in binnen- en buitenland en ook een aantal naar dierenklinieken die speciale belangstelling tonen om ons clubblad te willen hebben voor in hun wachtkamers.

Het clubblad heeft een goede naam wat betreft design en is naar tevredenheid in de kennelwereld. We zijn echt trots op ons ISF clubblad  en hopen de leden te inspireren om meer leesmateriaal op te sturen. De manier waarop het gebracht wordt,  wordt werkelijk door de lezers gewaardeerd.

Onze website, die voordurend bijgewerkt wordt , geeft  constant informatie aan degene die een computer hebben en toegang hebben tot internet. Het is een snelle manier om informatie te verschaffen en voor setterliefhebbers om  informatie te krijgen. Bezoek onze website en als je vragen hebt , beloven we vlug en serieus een antwoord te geven.

ISF  voorziet in een herplaatsings netwerk voor het zoeken van nieuwe en permanente eigenaren  voor iedere Ierse Setter die op zoek is naar een nieuw baasje. Natuurlijk heeft dit  geen commercieel belang maar is het een service voor de ISF fokkers en de leden met hun honden.

De leden van de  Rode Ierse Setter Vereniging zijn trots op hun lidmaatschap en laten dit zien door  op hun kleding het ISF embleem te dragen. Clubartikelen kunnen of  per mail besteld worden en door de post geleverd worden of gekocht worden op de ISF shows. De van tevoren bestelde artikelen kunnen opgehaald worden op Kennel Club shows. Karakteristiek voor de ISF artikelen is de hoge kwaliteit, professionele afwerking en de lage prijs. Je kunt op de website altijd zien welke artikelen op voorraad zijn, en hoe ze te bestellen zijn. Nieuwe tips en ideeen zijn  van harte welkom.

De doelstelling van de Rode Ierse Setter Vereniging is om nooit stil te staan maar te blijven  werken aan  een verdienstelijk en serieus  fokkers strategie. In het verleden heeft de vereniging een boek met stambomen gepubliceerd welke verkregen kan worden via de website.

Door actieve ISF leden die in contact komen met voortreffelijke buitenlandse collega’s , plus onze successen op tentoonstellingen in Europa, betekent dit dat we een goed beeld hebben van wat er zich afspeelt in Ierland, Groot Brittannie en het Continent. Dus zijn we in staat  mee te spelen in de ontwikkeling van het ras en  voelen we ons betrokken in wat er buiten Zweden gebeurd. Een aantal Zweedse dekreuen zijn gebruikt geworden door vooraanstaande fokkers in Europa en door de  mogelijkheid teven tussen kennels uit te wisselen, heeft ook laten zien dat de settermensen elkaar nodig hebben, maakt niet uit waar men woont. Deze samenwerking is van zeer groot belang voor de toekomst van het ras in ons land. We kunnen trots zijn dat onze eigen keurmeesters en de keurmeesters van het continent een hoge dunk hebben van de fokkerij hier in Zweden.

ISF zal zich altijd inzetten voor het welzijn van de Ierse Setter. De voornaamste doelstelling van ISF is een positieve toekomst voor de Ierse Setter als rashond, als showhond, in gehoorzaamheid en als  goed werkende jachthond en  als mooie , waardevolle en geliefde familiehond.

Tekst : Ann Gistedt. Vertaling : Willy de Wilde, NL

Bij de ISF Club kun je informatie vinden over

Puppies te koop -  Informatie over pas geboren puppies die beschikbaar zijn. ISF is in alle opzichten niet verantwoordelijkheid  voor de aanschaf van een puppy van deze lijst.

Fokkers  - Hier vindt je de lijst van fokkers die lid zijn van de ISF.  ISF beveelt geen bepaalde fokkers aan , maar verwijst slechts naar die fokkers die de regels van de  SKK ( Zweedse Kennel Club ) naleven.

Show Resultaten - Resultaten van onze clubshows en shows georganiseerd door SKK en  FA

Lidmaatschap -  Informatie over het club lidmaatschap.

Komende ISF tentoonstellingen - Hier vindt je de komende club shows waar je aan deel kunt nemen.