Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Maila styrelsen på styrelsen@isfsidan.se
Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande
Åsa Maspers
Packhusallén 8B, 652 12 Karlstad
Mobil:076-102 73 00

Vice Ordförande
Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
073 047 67 48

Kassör/Ledamot
Malin Stenson
Östra Fågelvik Bergs gård 307, 655 94 Karlstad
070-775 62 25

Sekreterare/Ledamot
Sarah Alm-Karlsson,
Norum 363, 655 97 Molkom
076-177 72 94

Övriga Ledamöter
Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24, 745 98 Enköping
070-5893083

Mattias Bornholm
Fyrfatsvägen 67, 141 59 Huddinge
070 325 60 80

Jane Carlström
Båtmansvägen 7, 386 34 Färjestaden
076 636 63 66

Suppleanter
Maria Sjöö,
Hågavägen 126, 752 63 Uppsala
070-441 09 58

Ann Paleski
Oterdahlsgatan 30, 417 16 Göteborg
070-779 51 41

Revisorer
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
070-299 70 45

Anna Wockelberg
Torggatan 2, 633 58 Eskilstuna
073-502 20 56

Revisor suppleant
Karin Dyrbäck

Valberedning
Lena Fosselius Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
070-361 59 99

Catherine Gauffin
Kullgårdsvägen 23C, 443 35 Lerum

Zatu Perzohn
Sveavägen 10B, 961 45 Boden
073-021 77 36

Kontakta oss

Motioner & frågor som rör föreningen:

styrelse@isfsidan.se