Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Maila styrelsen på styrelsen@isfsidan.se
Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande
Mattias Bornholm
Fyrfatsvägen 67, 141 59 Huddinge
070 325 60 80

Vice Ordförande
Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
073 047 67 48

Kassör/Ledamot
Malin Stenson
Östra Fågelvik Bergs gård 307, 655 94 Karlstad
070-775 62 25

Sekreterare/Ledamot
Sarah Alm-Karlsson,
Norum 363, 655 97 Molkom
076-177 72 94

Övriga Ledamöter
Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24, 745 98 Enköping
070-5893083

Anette Askenbäck
Mörhult 4, 342 52 Vislanda
070 359 42 76

Åsa Maspers
Packhusallén 8B, 652 14 Karlstad
Mobil:076-102 73 00

Suppleanter
Maryanne Svantesson
Hummeldal 271, 742 91 Östhammar
072-2492429

Thomas Andersen,
Norrvägen 54, 73271 Fellingsbro
072-308 52 22

Revisorer
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
070-299 70 45

Monica Sjödin
Smedgränd 8 960 30 Vuollerim
070-175 00 88

Revisor suppleant
Karin Dyrbäck

Valberedning
Camilla Nyström
Lenngrensgatan 16, 784 43 Borlänge
070-422 04 20

Sara Nordin Andersen
Norrvägen 54, 73271 Fellingsbro
073-944 34 89

Lena Fosselius Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
070-361 59 99

Kontakta oss

Motioner & frågor som rör föreningen:

styrelse@isfsidan.se