Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Maila styrelsen på styrelsen@isfsidan.se
Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande
Mattias Bornholm
Fyrfatsvägen 67, 141 59 Huddinge
070 325 60 80

Vice Ordförande
Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
073 047 67 48

Kassör/Ledamot
Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24, 745 98 Enköping
070-5893083

Sekreterare/Ledamot
Carina Nilsén
Bastuvägen 16 138 36 Älta
070-2457181

Övriga Ledamöter
Camilla Nyström
Lenngrensgatan 16, 784 43 Borlänge
070 422 04 20

Anette Askenbäck
Mörhult 4, 342 52 Vislanda
070 359 42 76

Sarah Alm-Karlsson
Norum 363, 655 97 Molkom
076 177 72 94

Suppleanter
Maryanne Svantesson
Hummeldal 271, 742 91 Östhammar
072-2492429

Linda Holgersson
Grimskaftet 16, 148 92 Ösmo
070 996 33 98

Revisorer
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
070-299 70 45

Monica Sjödin
Smedgränd 8 960 30 Vuollerim
070-175 00 88

Revisor suppleant
Karin Dyrbäck

Valberedning
Per-Anders Svensson
Anna Wockelberg

Kontakta oss

Motioner & frågor som rör föreningen:

styrelse@isfsidan.se

Nästa styrelse möte