Styrelse

Har du som medlem någon fråga eller information som du vill skall tas upp på ett styrelsemöte? Maila styrelsen på styrelsen@isfsidan.se
Tänk på att vara ute i god tid inför nästa inplanerade styrelsemöte.

Ordförande
Åsa Maspers
Packhusallén 8B, 652 12 Karlstad
Mobil:076-102 73 00

Vice Ordförande
Ulf-Peter Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
073 047 67 48

Kassör/Ledamot
Malin Stenson
Östra Fågelvik Bergs gård 307, 655 94 Karlstad
070-775 62 25

Sekreterare/Ledamot
Sarah Alm-Karlsson,
Norum 363, 655 97 Molkom
076-177 72 94

Övriga Ledamöter
Lena Stenfelt
Vallby Eknäs 24, 745 98 Enköping
070-5893083

Mattias Bornholm
Fyrfatsvägen 67, 141 59 Huddinge
070 325 60 80

Jane Carlström
Båtmansvägen 7, 386 34 Färjestaden
076 636 63 66

Suppleanter
Thomas Andersen,
Norrvägen 54, 73271 Fellingsbro
072-308 52 22

Rasmus Malm
Jägarvägen 10, 784 50 Borlänge
072-542 73 79

Revisorer
Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
070-299 70 45

Monica Sjödin
Smedgränd 8 960 30 Vuollerim
070-175 00 88

Revisor suppleant
Karin Dyrbäck

Valberedning
Camilla Nyström
Lenngrensgatan 16, 784 43 Borlänge
070-422 04 20

Sara Nordin Andersen
Norrvägen 54, 73271 Fellingsbro
073-944 34 89

Lena Fosselius Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
070-361 59 99

Kontakta oss

Motioner & frågor som rör föreningen:

styrelse@isfsidan.se