Övriga förtroendevalda

Revisorer:
Monica Sjödin
Lena Perlelund Sundqvist

Revisorssuppleant:
Karin Dyrbäck

Valberedning:
Per-Anders Svensson
Anna Wockelberg