Övriga förtroendevalda

Revisorer:
Monica Sjödin
Lena Perlelund Sundqvist

Revisorssuppleant:
Torgny Karlsson

Valberedning:
Sussie Larsson (sammankallande)
Vakant
Vakant