Övriga förtroendevalda

Revisorer:

Lena Perlelund Sandqvist
Cedersborg 585 63 Linghem
013-732 29 & 070-620 48 80

Monica Sjödin
Smedgränd 8 960 30 Vuollerim
070-175 00 88

Revisorssuppleant:
Karin Dyrbäck

Valberedning:

Camilla Nyström
Lenngrensgatan 16, 784 43 Borlänge
070-422 04 20

Sara Nordin Andersen
Norrvägen 54, 73271 Fellingsbro
073-944 34 89

Lena Fosselius Peterson
Österängarna 536, 655 61 Molkom
070-361 59 99