Hedersmedlemmar

ISF har tre Hedersmedlemmar

Det är årsmötet som fattar beslut i fråga om hedersmedlemskap. För beslut om hedersmedlemskap krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av rösterna vid mötet.

Hedersmedlemmar:

– Ann Gistedt

– Ursula Wilby

– Kickie Boman